Učenje crtanja


Kada dete usvoji hvat olovke, prvo što počinje je crtanje. Crtanje je aktivnost pomoću koje se dete slobodno izražava i dobija svest o tome da  preko crteža utiče na okolinu i sve ono što se dešava oko njega. 
Prva lica na dečjim crtežima se često pojave slučajno, a kada stavimo dečji crtež na vidljivo mesto, dete tada zna da je posebno. 
U početku dete crta na način da ne diže olovku sa papira ostavljajući tragove u obliku talasa i različitih linija. 
Nakon ostavljanja tragova, dete polako odiže olovku i počinje da crta crtice i tačkice.
Kada napuni 3,5 godine može da nacrta tačkice, krugove, kvadrate. U ovom uzrastu dete shvata da crtežom može nešto da prikaže i onda crteži postaju šareniji. 
U trenutku kada se javi krug sa tačkicama koji počinje da liči na lice, dete treba da bude pohvaljeno i nagrađeno kako bi nastavilo da ulepšava svoj crtež i kako bi nastavilo da crta.
Glava koju dete nacrta često je nepravilnog oblika i ne obuhvata sve delove tela, ali kako mu se poboljšava kontrola pokreta, dete dodaje detalje i konačno dodaje noge. Dete u početku crta više nogu, ali se vremenom zaustavlja na dve noge. 

Na crtežu ništa nije srazmerno, a noge su često odmah pri dnu glave. Kada je nešto detetu jako važno verovatno će to nacrtati mnogo veće.
Crtež pokazuje važne događaje u detetovom životu i često možemo da pokušamo da otkrijemo da li  dete nešto muči.
Kada dete napuni četiri godine svi elementi koji se nalaze u okviru crteža su srazmerni i u ravnoteži. Glavni lik je najčešće na sredini, a oko njega su različiti ukrasi.Glavni lik je centar ukrašavanja, a kasnije dolaze na red kućice, cveće, drveće, ptice.
U petoj godini dete i dalje crta odvojeno, čovek leti iznad kuće, kuće su na brdima.
Dete u petoj godini usvaja kompoziciju, ali još uvek sve lebdi.
Cveće počinje da dobija latice, a lica su okrenuta ka napred.
Sebe crta uvek jednake veličine kao roditelje ili ponekad veće.
 Dete ne crta ono što vidi do uzrata od osam godina.
Zašto je crtanje važno?


 • Crtanje služi za bolji razvoj motorike
 • Razumevanje
 • Kontrolu akcija 
 • Učenje kako je biti na jednom mestu 
 • Jačanje samopouzdanja i stvaranje
 • Kroz stvaranje dete uči šta znači kada se neki produkt rada ceni
 • Deca kroz crtež uče šta je sloboda i šta je organizovanost
 • Crtanje je zabavno i omogućava eksperimentisanje i izražavanje 
 • Crtanje omogućava kontrolu oko-ruka.
 • Crtanje je značajno za početak pisanja
 • Dete koje je crtalo ranije u kasnijem uzrastu će imati više samopouzdanja da usvoji neke crtačke tehnike
 • Izražavanje osećanja
 • Dobijanje predstave o oblicima i položaju u prostoru.
 • Socijalizacija

0 Comments:

Постави коментар